Thursday, March 24, 2016

GOOD FRIDAY (YEAR C)


JUAN 18:1-19.42. MAHIMO BA KITANG LUWASON NI HESUS SA LAING PAAGI? Pwede kaayo tungod kay wala may dili mahimo sa Dios. Apan gipili niya nga luwason kita pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kinabuhi sa Krus tungod kay sa giingon na niya: “Walay gugma nga makalabaw sa usa ka tawo nga andam mopakamatay alang sa iyang mga higala” (Juan 15:13). Si San Pablo nga naluwas pinaagi sa kalooy sa Dios miingon: “Posible natong ihatag ang atong kinabuhi para sa usa ka matarong nga tawo. Pero ang Ginoo nagpakita sa iyang gugma kanato sa talagsaong paagi: samtang kita mga makasasala pa, si Kristo nagpakamatay para kanato (Roma 5:8). Kalabot niini, si San Agustin nipasabot, “Christ died for us while we were enemies so that he can turn us into friends.” Hinaot unta nga magpabilin kitang mga higala sa Dios.

No comments: