Monday, March 14, 2016

TUESDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT (YEAR C)JUAN 8:21-30. KINSA MAN ANG MGA LANGITNON UG KINSA ANG MGA KALIBOTANON? Sa mga mata sa ebanghelyo, ang mga langitnon mao sila nga nidawat kang Kristo, nakasabot sa iyang mensahe ug naningkamot sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Samtang ang mga kalibotanon mao sila nga wala moila kang Kristo isip anak sa Dios ug nagpuyo’g kinabuhi nga sukwahi sa iyang pagtulon-an ug panig-ingnan. Ang mga langitnon molakaw ning kalibotan nga dala ang kahayag ni Kristo, pero ang mga kalibotanon mopili sa kangitngit. Si Kristo nagtudlo nga ang mga kalibotanon mamatay diha sa ilang sala, samtang ang mga langitnon makabaton sa kinabuhing dayon. Adunay punto ang karaang pilosopo nga si Plato sa iyang pag-ingon: “We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.”

No comments: