Monday, March 21, 2016

HOLY TUESDAY (YEAR C)


JUAN 13:21-33, 36-38. UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON KON KITA MAKAAMGO SA ATONG PAGKAMASALAYPON? Ang pagbudhi ni Judas kang Kristo gihinuklogan ug giplano; samtang ang kang Pedro bunga sa iyang kahuyang ug kalisang samtang siya nagsud-ong sa gisakit niyang Ginoo. Sa dihang nakaamgo sila sa kangil-ad sa ilang nabuhat, si Judas nawad-an dayon og paglaum ug naghikog; si Pedro nagbasol ug naglaum sa pasaylo nga ihatag sa Ginoo. Ning panahon sa Kwaresma, kita gipahinumduman sa atong pagkamakasasala ug gi-awhag nga maghinulsol. Si Pedro, dili si Judas, maoy atong sundon. Dili kita angay nga mawad-ag paglaom sa atong kaugalingong kaluwasan. Sakto ang panultihon: “No matter how far wrong you’ve gone, you can always turn around.” Hinumdumi nga aduna kitay Dios nga maluluy-on ug mapasayloon.

No comments: