Wednesday, March 16, 2016

THURSDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT (YEAR C)


JUAN 8:51-59. UNSA MANG MATANGA SA KAMATAYON ANG ANGAY NATONG KAHADLOKAN? Adunay duha ka klase sa kamatayon: Ang una mao ang kamatayong lawasnon, nga masinati sa tanang mga tawo ning kalibotan; Ang ikaduha mao ang kamatayong espirituhanon, nga maoy atong dangatan kon kita magpabilin diha sa pagpakasala. Ang naulahing matang sa kamatayon mao ang gihisgotan ni Hesus sa Iyang pag-ingon, “Ang magtuman sa akong gisulti dili gayod mamatay.” Nga sa ato pa, kon kita mosunod sa Iyang mga kasugoan, dili gayod kita makasinati og kamatayong espirituhanon. Adunay nag-ingon, “Many people die at 25 and aren’t buried until they are 75.” Adunay mga tawo nga buhi pa ang lawas, pero patay na ang espiritu bisan sa ilang kabatan-on tungod sa pagpakasala; ang uban tungod sa kawalay pagtoo ug paglaum.

No comments: