Monday, March 7, 2016

TUESDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT (YEAR C)


JUAN 5:1-16. MATINUD-ANON BA ANG ATONG PAGBALIK SA GINOO? May mga tawo nga mobalik sa Dios kon aduna nay bati-on sa lawas. Ang uban mabuotan kon hadlaon sa mga suliran. Maingon nato nga ang sakit ug problema nahimong grasya nga nagtakoban tungod kay pinaagi niini nabalik ang tawo ngadto sa Ginoo. Apan, adunay pipila nga human mamaayo ug human masulbad ang problema, mobalik na pud sa daotang binuhatan. Dili kini angayan. Diha sa ebanghelyo, human ayoha ni Hesus ang tawo nga nagmasakiton sulod sa 38 ka tuig, iya kining gipahimangnoan: “Tan-awa, naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahi-agom sa labi pang mangil-ad nga hitabo.” Makahuloganon ang giingon sa usa ka teologo, “Healing comes when we choose to walk away from darkness and move towards a brighter light.”

No comments: