Wednesday, March 30, 2016

THURSDAY OF THE OCTAVE OF EASTER (YEAR C)


LUKAS 24:35-48. UNSA MAN ANG GUSTO SA NABANHAW’NG KRISTO NGA SAKSIHAN SA MGA TINUN-AN NGADTO SA KALIBOTAN? Sa iyang pag-ingon, “Kamo mga saksi niining mga butanga”, buot ni Kristo nga pamatud-an sa iyang mga tinun-an ang misteryo sa iyang kasakit ug pagkabanhaw. Siya usa ka Dios nga buhi. Gisakit siya ug gipatay sa mga daotan, apan wala siya magpabilin sa lubnganan. Nagmadaugon siya batok sa sala ug sa kamatayon, ug tungod niini, ang iyang mga sumusunod makalaum sa kinabuhing dayon. Dugang pa niini, buot ni Kristo nga ang mga tinun-an magsaksi sa kapasayloan sa mga sala nga nadawat sa tanan tungod sa iyang paghalad sa kinabuhi didto sa krus. Ang mga tinun-an maoy unang nakasinati sa pasaylo sa Nabanhaw'ng Ginoo. Busa, angay usab nga sila ang tahasan sa pagsangyaw niini ngadto sa uban.

No comments: