Thursday, March 17, 2016

FRIDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT (YEAR C)


JUAN 10:31-42. UNSA MAY MAGHATAG OG KREDIBILIDAD SA USA KA TAWO, ANG IYANG MGA PULONG BA O ANG IYANG BINUHATAN? Giingnan ni Hesus ang mga Judio nga kon wala siya magbuhat sa gisugo sa Amahan, dili sila angay motoo kaniya. Bisan si Hesus nasayod nga ang Iyang pulong dili igo kon kini dili niya ubanan sa buhat. Nindot kini nga pahimangno alang sa mga magsasangyaw, mga magtutudlo ug mga ginikanan. Ang atong mga pulong kinahanglan nga makita sa atong kinabuhi, kay kon dili, lisod para sa atong mga parokyanos, mga estudyante, o mga anak ang pagsunod kanato. Sakto ang giingon ni Pope Paul VI sa iyang apostolic exhortation Evangelii Nuntiandi: “Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers, and if he does listen to teachers, it is because they are witnesses.”

No comments: