Monday, March 14, 2016

MONDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT (YEAR C)


JUAN 8:12-20. UNSA MAN KABILILHON ANG GIINGON NI HESUS, “AKO ANG KAHAYAG SA KALIBOTAN”? Ang tanang tawo, batan-on ug tigulang, kabos ug adunahan, nangitngitan tungod sa sala. Ang kalibotan anaa sa kangitngit tungod kay ang sala makapahimulag man sa tawo gikan sa Ginoo. Kini ang kamatuoran nga nagpaluyo sa pag-ingon ni Hesus, “Ako ang kahayag sa Kalibotan”. Bililhon ang maong deklarasyon tungod kay dinhi gipaila ni Hesus kanato kon kinsa siya ug kon unsay iyang misyon. Siya ang Dios ug Manluluwas, nga maoy magdalag kahayag ug kaluwasan sa tanang tawo nga nangitngitan sa sala. Siya lamang ang bugtong kagawasan sa mga binihag sa sala ug kamatayon. Kini maghagit kanato sa paglakaw uban kang Kristo, dili sa kangitngit. Matod pa sa panultihon, “Those who walk with God always reach their destination.”

No comments: