Thursday, March 10, 2016

FRIDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT (YEAR C)


JUAN 7:1-2, 10, 25-30. ASA MAN ANG TINUOD NATONG PULUY-ANAN? Ang ebanghelyo nagsaysay sa pagtambong ni Hesus sa Pangilin sa mga Payag (Feast of Tabernacles). Ang maong piyesta naghandum sa panahon kanus-a ang mga Judiyo nagpuyo sa mga payag didto sa kamingawan human sila makalingkawas gikan sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Ang mga payag maoy nagsilbi nilang lumalabay'ng pinuy-anan samtang sila nagpadulong pa sa yutang gisaad sa Dios (Promised Land) para kanila. Kining ebanghelyo magpahinumdum nga kita usab mga lumalabay lang ning kalibotan ug dili angay’ng magpaulipon sa mga kalibotanong butang. Usa ka Australian Aboriginal Proverb nag-ingon: “We are all visitors to this time, this place. We are passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love . . . and then we return home.”

No comments: