Tuesday, March 8, 2016

WEDNESDAY OF THE 4TH WEEK OF LENT (YEAR C)


JUAN 5:17-30. KANG KINSA MANG KABUBUT-ON ANG ATONG GISUNOD SA ATONG KINABUHI? Adunay mga tawo nga walay pagtagad sa hunahuna sa uban; ang ilang gusto ra maoy matuman. Naa puy mga tawo nga gasunodsunod ra sa kagustohan sa uban – sa ilang agalon, ginikanan, igsoon, ug kahigalaan. Sila ang mga tawo nga walay baroganan. Lahi ang panig-ingnan nga gipakita ni Kristo diha sa ebanghelyo karon. Gipasabot niya nga ang Dios Amahan ug siya nahiusa diha sa gugma. Ang tanan nga iyang gisulti ug gibuhat nahisubay gayod sa mga buluhaton sa iyang langitnong Amahan. Pagkanindot unta kon sa atong kinabuhi ang mga laraw ug buhat sa Dios mao usab ang atong gisunod ug gipuy-an. Si Dietrich Bonhoeffer nagpahimangno: “Being a Christian is less about cautiously avoiding sin than about courageously and actively doing God’s will.”

No comments: