Wednesday, March 2, 2016

THURSDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT (YEAR C)


LUKAS 11:14-23. KANG KINSANG GINGHARIAN KITA NAHISAKOP – SA DIOS O SA YAWA? Sa kahayag o sa kangitngit? Ang tawo nga magbuhat kanunay og maayo iya gayod sa Ginoo; samtang ang tawo nga puno sa kadaotan iya gayod ni Satanas. Apan, posible ba nga ang tawo mahimong sakop sa Dios ug sa daotan? Mahimo ba siya nga mang-Ginoo sa Domingo ug mang-demonyo gikan sa Lunes kutob sa Sabado? O kaha, nga mangawkaw siya sa gobyerno ug unya mohatag og limos sa Simbahan o sa mga kabos? Sa pagkatinuod, “Walay tawo nga makaalagad sa duha ka agalon.” Para kanato, ang Ginoo lamang ang angay'ng alagaran. Likayan nato ang pagbuhat og daotan tungod kay kini magdala kanato sa dalan sa kaalaotan. Dili man kita perpekto, apan mahimo natong pahari-on diha sa atong kasingkasing ang kaayo.

No comments: