Monday, April 4, 2016

FEAST OF THE ANNUNCIATION (YEAR C)


LUKAS 1:26-38. UNSA MAY MENSAHE NING KAPISTAHAN SA PAGPAHIBALO NI ARKANGHEL GABRIEL KANG MARIA NGA SIYA MANAMKON SA LALANG SA ESPIRITU SANTO? Ning maong misteryo atong masabtan ang usa ka Dios nga gustong mokanaog sa yuta aron mopuyo ug makig-uban kanato, ug aron molawas kanato pinaagi sa kalooy ug gugma. Lihok kini sa Dios nga labing makagagahum, apan iyang buhaton uban sa pagtugot sa tawo. Ingon niini ang tinuod nga gugma – morespeto sa kagawasan sa tawong gihugma. Si Maria atong gidayeg tungod kay misalig siya sa mga pulong sa anghel ug midawat sa dakong hagit sa Dios. “Sulugoon ako sa Ginoo; mahitabo unta kanako ang imong gisulti.” Sama kang Maria, kita usab unta magpuyo isip mga sulugoon sa Dios ug mosunod sa iyang kabubut-on. Pinaagi niini, atong maangkon ang kaluwasan nga gidala ni Kristo.

No comments: