Monday, April 4, 2016

TUESDAY OF THE 2ND WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 3:7-15. UNSA MAN ANG HAGIT SA “PAGKATAWO OG USAB”? Sa atong pagkahimugso diha sa sabakan sa atong inahan, wala kitay nahimong pagpili ug dili nato kini kagustohan. Dili kitay nagbuot sa paagi ug sa panahon sa atong pagkatawo. Wala kita papili-a og ginikanan, igsoon, dugo, kolor, ug panagway. Pero, gipasabot ni Kristo kanato karon nga adunay “pagkatawo og usab” nga atong masinati pinaagi sa sakramento sa bunyag ug sa pagsunod kaniya. Ang pagkatawo og usab maoy bunga sa lihok sa Espiritu Santo.  Apan dinhi, kita gihataga’g kagawasan sa pagpili ug paghukom. Makapili kita sa pagdawat o sa dili pagdawat kang Kristo, sa pagsunod o sa dili pagsunod kaniya. Sa pagpili, hinumduman nato ang panultihon nga nag-ingon: “Those who walk with the Lord will always reach their destination.”

No comments: