Sunday, April 10, 2016

MONDAY OF THE 3RD WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 6:22-29. UNSA MAY KANUNAY NATONG GIPANGAYO SA GINOO DIHA SA ATONG MGA PAG-AMPO? Giingnan ni Hesus ang mga tawo nga nagsigi’g sunod kaniya: “Nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong gihimo.” Atong masabtan ning ebanghelyo nga mas malipay si Hesus kon ang mga sumusunod magtinguha sa pagsabot sa iyang mensahe kaysa magpunay lang og pangayo sa mga materyal nga butang. Gani, miingon siya: “Ayaw kamo paghago alang sa kalan-on nga madunot, kondili sa kalan-on nga molungtad.” Busa, sa sunod higayon nga kita mag-ampo sa Ginoo, unahon nato ang pagpangayo og grasya sa pagsabot sa Iyang kabubut-on diha sa atong kinabuhi. “When we put God’s kingdom and righteousness first in our life, whatever we need will be provided for us.”

No comments: