Sunday, April 10, 2016

TUESDAY OF THE 3RD WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 6:30-35. UNSA MAN ANG MAGHATAG KANATO’G TINUOD NGA KATAGBAWAN? Ang pagkaon makabusog, pero dili makahatag og katagbawan. Human sa pipila ka oras gutomon na usab kita ug mangita'g laing pagkaon. Bisan ang kwarta dili makatagbaw sa tawo. Ginaingon nga ang kwarta sama sa tubig sa dagat. “The more you drink of it, the thirstier you become.” Magkadaghan ang imong kwarta, magkadako ang imong panginahanglan niini. Si Kristo miingon: “Ako mao ang pan sa kinabuhi; ang moari kanako dili gutomon ug ang motuo kanako dili gayod uhawon.” Nga sa ato pa, diha lamang sa pagdawat ug pagsunod kaniya atong maangkon ang tinuod nga kalipay ug katagbawan. Matod pa sa usa ka magsusulat, “The only one who can truly satisfy the human heart is the One who made it.”

No comments: