Friday, April 22, 2016

FRIDAY OF THE 4TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 14:1-6. NGANONG MAHADLOK MAN KITANG MAMATAY? Alang sa kadaghanan, tungod kini kay wala kita masayod kon asa paingon human sa kamatayon. Sa ebanghelyo, si Kristo nagdala kanato’g kalipay sa Iyang pag-ingon: “Ayaw kamo kabalaka...Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo.” Pagkanindot pamati-on nga aduna diay kitay kapaingnan human ning tanan. Dili lang kini usa ka lugar kondili usa ka mahimayaong pagpakig-uban sa Dios. Unsaon man nato pagkatultol sa dalan paingon sa Langitnong Amahan? Si Kristo miingon: “Ako mao ang dalan... Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi Kanako.” Sakto ang usa ka magsasangyaw nga nag-ingon: “If we hold tightly to the Word of God, we will remain on the pathway to Eternal Life.”

No comments: