Thursday, April 7, 2016

FRIDAY OF THE 2ND WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 6:1-15. NGANONG KINAHANGLAN MAN KITANG MOPAAMBIT SA BISAN GAMAY NGA ANAA KANATO? Dihay kapin o kulang 5000 ka mga sumusunod ni Kristo nga naabtan sa kagutom. Labing siguro adunay nagdala kanila’g pagkaon, apan walay gusto nga mopaambit gawas sa usa ka batang lalaki nga nagdala og 5 ka pan ug 2 ka isda. Ang bata usa ka kabos (tungod kay ang pan nga iyang dala “pan sebada”, pagkaon sa kabos), apan dato siya’g kasingkasing. Ang iyang kamanggihatagon gibendisyonan sa Ginoo ug nakapakaon sa libo-libo ka mga tawo. Sa atong panahon karon, angay usab kitang magmanggihatagon tungod kay daghan kaayo sa atong mga igsoon ang galisod ug gigutom. Sakto ang magsusulat nga nag-ingon: “If we share with caring, lightheartedness, and love, we will create abundance and joy for each other.”

No comments: