Tuesday, April 26, 2016

TUESDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 14:27-31. UNSA MAN NGA MATANG SA KALINAW ANG ATONG BUOT ANGKONON? Ang Ebreo nga pulong shalom (kalinaw sa bisaya) nagpasabot dili lamang sa usa ka kahimtang nga hilom ug walay panag-away, kondili sa usa ka kahimtang sa tawo nga adunay dakong pagsalig sa Dios nga maoy iyang Magbalantay (Salmo 4:8). Kini nga klase sa kalinaw mao ang gipasabot ni Kristo sa Iyang pag-ingon, “Ang kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibotan”. Ang kalinaw nga mahatag sa kalibotan anaa ra kutob sa gawas. Apan ang kalinaw nga magagikan sa Ginoo maghari diha sa kasingkasing sa mga tawo. Nindot ang gisulat: “Peace does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, or hard work; it means to be in the midst of those things and still be calm in your heart.”

No comments: