Wednesday, April 27, 2016

FRIDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 15:12-17. UNSA MAN NGA MATANG SA GUGMA ANG ATONG IPAKITA SA ISIGKATAWO? Adunay gugma nga mailibgon ug gustong moangkon: “Gwapahan ko nimo ug ganahan ko nga maako ka.” Naay gugma nga mamili: “Kamo ray akong higugmaon kay mga edukado mo.”. Aduna puy gugma nga may kondisyon: “Higugmaon taka basta dili ka magpabadlong”. Apan, adunay matang sa gugma nga andam maghatag sa kaugalingon sa pag-alagad, pagsakripisyo, ug kon kinahanglanon, pagpakamatay alang sa kaayohan sa tawo nga gihigugma. Kini nga gugma dili laog, dili pili-an, ug walay kondisyon. Mao kini ang gugma ni Kristo para kanato ug kini usab ang gugma nga iyang gusto nga atong ihatag sa usag-usa. Nindot ang giingon ni Billy Graham: “True love is an act of the will – a concious decision to do what is best for the other person instead of ourselves.”

No comments: