Sunday, April 10, 2016

WEDNESDAY OF THE 3RD WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 6:35-40. NGANONG GITAWAG MAN NI HESUS ANG IYANG KAUGALINGON NGA “PAGKAON SA KINABUHI”? Ang pagkaon importante sa kinabuhi sa tawo tungod kay maghatag man kinig nutrisyon, kusog ug kabaskog. Kon wala ang pagkaon, ang tawo dili mabuhi. Apan unsa man ang kinabuhi? Sa pagtulon-an ni Kristo, ang kinabuhi dili lamang lawasnon o kalibotanon. Ang tinuod nga kinabuhi mao ang kinabuhi nga nahilambigit sa Dios, nga maoy sinugdanan ug tag-iya sa tanan. Ang tawo nga puno sa kinabuhi mao siya nga adunay maayong relasyon uban sa Dios. Kini maoy atong makab-ot kon kita modawat ug mosunod kang Kristo, ang Pagkaon sa Kinabuhi. Nindot ang caption nga nag-ingon: “A doctor can save your life. A lawyer can defend your life. A soldier can give you a peaceful life. But only Jesus can grant you an everlasting life.”

No comments: