Friday, April 8, 2016

SATURDAY OF THE 2ND WEEK OF EASTER (YEAR C)

JUAN 6:16-21. UNSA MAY PAPEL SA MGA UNOS SA ATONG KINABUHI? Ang unos maghatag kanato og kahadlok tungod kay magdala man kini og kusog nga hangin ug dagkong mga balod, nga makapatay-og sa atong nahimutangan. Ang unos maoy hulagway sa mga problema ug kalisod sa atong kinabuhi. Matag karon ug unya maabtan kitag unos o suliran; usahay gani magsunodsunod kini og abot. Kon duawon kita og dagko kaayong mga problema, bati-on na kita’g kalisang. Apan ang ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato nga sa panahon sa mga unos dili kita angay’ng mahadlok. Sama sa mga apostoles, atong dapiton si Hesus diha sa sakayan sa atong kinabuhi aron kita makaabot sa atong padulngan. Sakto ang panultihon nga nag-ingon, “You are safer with God in the middle of a storm than you are anywhere else without Him.”   

No comments: