Friday, April 22, 2016

SATURDAY OF THE 4TH WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 14:7-14. UNSA MAY GIPASABOT NI HESUS SA IYANG PAG-INGON: “KON MANGAYO KAMO BISAG UNSA SA AKONG NGALAN, BUHATON KO KINI.” Una sa tanan, kini wala magpasabot nga sa paggamit sa “ngalan ni Hesus” diha sa pag-ampo, makapangayo na kita bisan unsa ngadto kaniya. Sama sa usa ka maalamong Amahan, ang Ginoo mohatag lamang sa mga butang nga makaayo kanato nga Iyang mga anak, ug ihatag niya kini sa saktong panahon. Ang “pagpangayo sa ngalan ni Hesus” nagpasabot nga ato nang gitugyan kaniya ang paghukom kon ihatag ba niya o dili ang atong gipangayo, masaligon nga siya ang labing nasayod unsay maghatag kanato og kaayohan. Adunay nag-ingon, “The greatest test of faith is when you don’t get what you want, but still you are able to say ‘Thank you, Lord.’”

No comments: