Monday, April 4, 2016

WEDNESDAY OF THE 2ND WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 3:16-21. UNSA MAY MAS MASAYON – ANG PAGLUWAS O ANG PAGKONDENA OG TAWO? Ang pagkondena dali ra nga buhaton. Bungolan, libakon, ug panghimaraoton lang nato ang tawo, human dayon ang estorya. Apan ang pagluwas dugay ug malisod nga himoon. Kinahanglan ka nga magsakripisyo, magpasensya, magpasaylo, ug maghatag og giya sa usa ka tawo. Si Hesus miingon, “Wala ipadala sa Dios ang Iyang Anak nganhi sa kalibotan aron pagsilot kondili aron pagluwas.” Ang Ginoo nagpili sa malisod nga paagi. Nagmapailobon ug nagmapasayloon siya. Naghalad siya sa kinabuhi sa iyang Anak aron maluwas kitang mga makasasala. Nindot kining pahinumdum: “When you’re tempted to lose patience with someone, think how patient God has been with you all the time.”

No comments: