Saturday, April 16, 2016

SATURDAY OF THE 3RD WEEK OF EASTER (YEAR C)


JUAN 6:60-69. UNSA MAN ANG LAWOM NGA PAGTOO KANG KRISTO? Daghan ang nisunod kang Kristo tungod kay nitoo sila sa iyang mga pulong ug milagro. Apan sa dihang gihagit niya sila sa mas lawom nga pagtoo, nga nag-apil sa pagkaon sa iyang lawas, nibiya sila kaniya. Kitang mga Katoliko miila sa presensya ni Hesus diha sa pan ug bino nga gikonsagra sa Santos nga Misa. Mitoo kita sa Iyang giingon, “Ang mokaon sa akong unod ug moinum sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya.” Sama kang Pedro, mitoo kita kang Kristo bisan dili matugkad sa hunahuna ang tanan niyang gitudlo tungod kay siya man ang Anak sa Dios. Sakto si A.W. Tozer sa iyang pag-ingon: “True faith rests upon the character of God and asks no further proof than the moral perfections of the One who cannot lie. It is enough that God has said it.”

No comments: