Sunday, June 26, 2016

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 26, 2016 LUKAS 9:51-62. KANUS-A MAN KITA ANGAY MAG-ALAGAD SA DIOS? Daghang mga tawo gustong moalagad sa Dios, apan dili pa karon. Adunay moingon: "Inig makatigum nako", "Kon makahuman nag eskuyla ang mga bata", "Kon wala nakoy atimanon nga mga tigulang nga ginikanan", "Inig retiro na nako sa trabaho". Kini nga mga matang sa hunahuna dili maayo. Giingnan ni Hesus ang tawo nga buot mosunod kaniya, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa mga minatay." Iya kining paagi sa pag-ingon: "Ayaw na hulata nga mamatay ang imong ginikanan aron moalagad kanako. Kon ang tawo buot moalagad sa Dios, sugdan niya kini paghimo karon, dili ugma ug sa umaabot." Adunay panultihon nga nag-ingon: "Do not leave for tomorrow what can be done today." Busa, sundon ug alagaran na nato si Hesus karon dayon.

No comments: