Thursday, June 2, 2016

SOLEMNITY OF THE SACRED HEART OF JESUS (YEAR C)LUKAS 15:3-7. UNSA MAY BILI SA TAWONG MAKASASALA? Sa tawhanong panan-aw, ang makasasala walay kwenta ug dili na angay’ng tagdon. Mao man gani nga moingon kita sa masalaypon: “Wala kay hinungdan!”, “Animal kang dako!” Usahay gani ato pa siyang tunglohon: “Mamatay pa unta ka!” “Ma-impyerno pa unta ka!” Apan sa mata sa Dios, ang makasasala magpabiling bililhon. Ang ebanghelyo nagpakasama sa Dios sa usa ka magbalantay sa karnero nga andam mobiya sa 99 ka buok aron pangitaon ang usa nga nawala. Tingali, sa pagkadungog nato ning ebanghelyo, moingon kita, “Way ayo!”. Kini tungod kay naghunahuna man kita nga ang makasasala mao ang laing tawo. Pero unsa kaha kon makaamgo kita nga kita diay ang makasasala nga gipangita sa Ginoo? Adunay nag-ingon, “If God did not forgive sinners, heaven would be empty.”

No comments: