Tuesday, June 7, 2016

WEDNESDAY OF THE 10TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 5:17-19. UNSAON MAN NATO PAGTAGAD ANG MGA BALAOD? Si Kristo nagtahod sa mga balaod ug andam siya nga mosunod niini subay sa ilang espiritu. Sa atong katilingban ug Simbahan karon adunay mga balaod nga gipahiluna alang sa kaayohan sa tanan. Isip mga sakop, kita adunay obligasyon sa pagsunod niini kutob sa atong mahimo. Ang pagtuman sa mga balaod, bisan sa pinakagamay niini, maoy usa ka pagpakita sa atong gugma sa Ginoo ug sa isigkatawo. Gani, ang ebanghelyo nag-awhag kanato dili lamang sa pagsunod sa balaod kondili sa pagtudlo usab niini ngadto sa uban. Ang maghimo niini “pagatawgon nga dako sa gingharian sa langit.” Sa pagtudlo, hinumduman nato ang giingon ni W.A. Ward: “The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.”

No comments: