Thursday, June 9, 2016

THURSDAY OF THE 10TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 5:20-26. SENSITIBO BA KITA SA PAGBATI SA UBANG TAWO? Daghan kanato makabantay dayon sa kaugalingong pagbati, apan dili sa pagbati sa laing tawo. Dali kita masuko kon kita ang binuangan, apan sayon nato ang pagbinuang sa uban. Dili kini maayo. Si Hesus miingon: “Inigdala nimo sa imong halad sa Dios... ug didto mahinumdum ka nga nasilo ang imong isigkatawo, biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios.” Kini ang pamaagi ni Hesus sa paghimo kanato nga mas sensitibo sa pagbati sa laing tawo. Ang paghunahuna sa pagbati sa uban usa ka ilhanan sa maayong pamatasan. Matod pa ni Emily Post: “Manners are a sensitive awareness of the feelings of others. If you have that awareness, you have good manners, no matter what fork you use.”

No comments: