Thursday, June 9, 2016

FRIDAY OF THE 10TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MATEO 5:27-32. UNSA MAY ATONG BUHATON SA MGA TAWO NGA MAGDANI KANATO SA PAGPAKASALA? Si Hesus miingon: “Kon ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini ug ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno.” Kining maong panultihon dili angay sabton sa iyang mga letra kondili sa iyang nagpaluyo nga mensahe. Ang mga tawo nga magdasig kanato sa pagbuhat og daotan angay gayod natong likayan ug biyaan. Ang atong mga higala atong unongan sa maayong binuhatan, apan dili sa daotan. Si San Pablo nag-ingon: “Ayaw kamo patunto. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan” (1 Cor 15:33). Sakto ang giingon, “We cannot hang out with bad people and expect a good, moral life.”

No comments: