Tuesday, June 28, 2016

SOLEMNITY OF PETER AND PAUL (YEAR C)

MATEO 16:13-19. ANGAY BA KITANG MAWAD-AG PAGLAUM SA TAWO NGA MAKASASALA? Ang duha ka santos nga gipasidunggan karon pareho nga kanhiay'ng makasasala. Si Pedro ang nagbudhi sa Ginoo; samtang si Pablo ang naglutos sa unang mga Kristiyano. Apan ang Dios nilihok aron pagluwas kanilang duha. Human sa Pagkabanhaw, gihatagan ni Kristo si Pedro og kahigayonan nga makabawi sa iyang sayop. Ug labaw sa tanan, gihatag kaniya ang bug-at nga katungdanan sa pagkapangulo sa Simbahan. Sa iyang bahin, si Pablo, bisan dili apil sa 12 ka mga apostoles, gihimong piniling apostoles sa mga Hentil. Ingon niini ang mahitabo sa mga makasasala nga modawat sa ilang pagkamasalaypon ug motubag sa pagtawag ni Kristo. Sakto ang giingon sa magsusulat: “Every saint has a past and every sinner has a future.”

No comments: