Sunday, June 12, 2016

FEAST OF ST. ANTHONY DE PADUA (YEAR C)LUKAS 10:1-9. UNSA MAY BILI SA MGA MAGSASANGYAW NI KRISTO? Ning kapistahan ni San Antonio de Padua, kita gipahinumduman sa bililhon, apan delikado nga papel sa mga magsasangyaw sa Ginoo. Bililhon kini tungod kay “daghan ang anihonon apan gamay lang ang mga mangangani.” Gikinahanglan ang dugang nga magsasangyaw tungod kay daghan ang katawhan nga nanginahanglan og Ginoo sa ilang kinabuhi. Apan, ang maong trabaho delikado tungod kay ang mga magsasangyaw “mahisama sa mga karnero nga ipadala ngadto sa mga mabangis nga lobo.” Ang pagsangyaw kang Kristo dili sayon tungod kay ang kalibotan napuno man sa mga daotan. Apan, adunay panultihon, “A small light will do a great deal when it is in a very dark place.” Ang atong matinud-anong pagsunod kang Kristo adunay gahum sa pagbuntog sa kangitngit ning kalibotan.

No comments: