Thursday, June 30, 2016

FRIDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Mateo 9:9-13

BUKAS BA ANG ATONG KASINGKASING SA TAWAG SA DIOS? Si Mateo usa ka kobrador sa buhis. Giisip siya nga dakong makasasala tungod sa iyang pagpakigkumbuya sa mga banyagang Romano ug sa daot nga sistema sa pagpaningil og buhis. Apan, bisan sa iyang pagkatawhanon, si Mateo nagpakita og abli nga kasingkasing. Sa dihang gitawag siya ni Hesus, dali siya nga nibiya sa iyang lingkoranan aron sa pagsunod sa Ginoo. Ang iyang pagdapit kang Hesus sa kumbira didto sa iyang panimalay nagpakita sa iyang pagdawat sa Dios sulod sa iyang kinabuhi. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagsusi kon unsang matang sa kinabuhi ang atong gipuy-an karon – moral ba o dili, diosnon ba o yawan-on? Hinaot nga sama kang Mateo, kita andam nga mobiya sa atong daotang kinabuhi aron sa pagsunod kang Kristo.

No comments: