Monday, June 27, 2016

TUESDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 28, 2016 MATEO 8:23-27. MAHADLOKON BA KITA O MASALIGON NGA PAGKASUMUSUNOD NI KRISTO? Taliwala sa dakong unos, ang mga tinun-an nga diha sa sakayan nalisang pag-ayo bisan uban kanila ang Ginoo. Tungod niini, giingnan sila ni Kristo, "Pagkagamay sa inyong pagtoo!" Kinaiya sa tawo nga mabalisa kon adunay dagkong problema. Daghan kanato, sama sa mga tinun-an, dali rang malisang kon hadlaon sa mga unos o suliran sa kinabuhi. Apan, kon kita mitoo sa gahum ug gugma sa Ginoo, angay kitang magpabiling lig-on ug maisogon. Dili kita angay nga mawad-an og paglaum. Sa iyang pagpahunong sa dakong unos, gipakita ni Hesus nga kontrolado niya ang tanan nga mahitabo ning kalibotan. Usa ka magsusulat ang nag-ingon: "You are safer with God in the storm than you are anywhere else without Him."

No comments: