Monday, June 20, 2016

TUESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 21, 2016 MATEO 7:6,12-14. SA DALAN SA KINABUHI, UNSA MAY ATONG PILI-ON - ANG MASAYON O ANG MALISOD? Si Hesus nagtudlo kanato sa pagpili sa higpit nga dalan, dili sa lu-ag. Ang luag nga dalan mao ang kinabuhi nga walay kaakohan, puro katapol, kanunay lulinghayaw, ug daghang bisyo. Daghang tawo ang mopili niini. Ang maong dalan, matod ni Kristo, magdala kanato sa kangitngit ug kamatayon. Sa laing bahin, ang higpit nga dalan mao ang kinabuhi sa pagpugong ug pagdisiplina sa kaugalingon, sa pagpaningkamot, pagtrabaho ug pagpanerbisyo. Para kang Kristo, kini ang dalan nga magdala kanato sa kahayag ug kinabuhi. Busa, ang hingpit nga dalan maoy atong pili-on, bisan tuod dili daghan ang mosubay niini. Kay matod pa sa panultihon, "It's better to walk alone, than with a crowd going in the wrong direction."

No comments: