Thursday, June 30, 2016

SATURDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Mateo 9:14-17

UNSA MAY GIPASABOT NI HESUS SA PAG-INGON, “ANG BAG-ONG BINO ANGAY’NG ISULOD SA MGA SUDLANAN NGA BAG-O”? Ang pamaagi ug pagtulon-an ni Hesus sama sa usa ka bag-ong bino nga maghatag og kalipay sa tawo. Aron magpabilin ug mapahimuslan ang iyang kalami, kinahanglan kining ibutang sa bag-o ug maayong kasingkasing, nga maoy silbing sudlanan niini. Dili nato mapuy-an ang Kristohanong kinabuhi kon ang atong kasingkasing magpabilin pa sa iyang ngil-ad nga kinaiya ug batasan. Ang Kristohanong buhat kinahanglang magagikan sa maayong kasingkasing kay kondili, mahimo kining pakitang-tao lamang sama sa gibuhat sa mga Pariseo diha sa ilang pag-ampo ug pagpuasa. Himoon nato nga pag-ampo ang Salmo 51:10: “Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.”

No comments: