Wednesday, June 15, 2016

THURSDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 6:7-15. UNSA MAN ANG SAKTONG PAMAAGI SA PAG-AMPO? Sa pag-ampo, mosangpit kita sa Dios sama sa usa ka anak nga mamarayeg sa iyang amahan. Dayegon ug pasalamatan nato ang Dios sa Iyang makanunayong pag-amping kanato. Dili kita mangayo Kaniya sa bisan unsa na lang. Igo na nga mangayo kita sa inadlaw-adlaw natong gikinahanglan aron mabuhi nga malipayon. Uban niini, pangayoon nato ang grasya nga makapasaylo kita sa isigkatawo ug malikay sa daotang binuhatan. Human sa atong pagdayeg ug pagpangayo, kinahanglan nga mogahin kita’g panahon sa paghilom ug pagpamalandong sa mga Pulong sa Ginoo. Maayo ang pahinumdum ni Frank C. Laubach: “Prayer at its highest is a two-way conversation, and the most important part is listening to God’s replies.”

No comments: