Monday, June 6, 2016

TUESDAY OF THE 10TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 5:13-16. UNSA MAY PAPEL SA MGA KRISTIYANO DINHI SA KALIBOTAN? Si Hesus migamit og duha ka hulagway: asin ug kahayag. Ang asin maoy maghatag og kalami sa pagkaon ug magpaluntad niini. Sama sa asin, ang mga Kristiyano gilaoman ni Hesus nga maghimo sa kalibotan nga mas nindot puy-an pinaagi sa paghigugma ug pag-alagad sa usag-usa. Ang kahayag usa usab ka bililhon nga elemento. Kon wala kini, ang mga tawo magkabanggaay, mangahagbong sa kanal, ug dili makaabot sa ilang padulngan. Sama sa kahayag, ang mga Kristiyano giawhag ni Hesus nga maghatag og lamdag sa katilingban pinaagi sa ilang maayong panig-ingnan. Si Nelson Mandela nag-ingon: “We can change the world and make it a better place. It is in our hands to make a difference.”

No comments: