Friday, June 3, 2016

FEAST OF THE IMMACULATE HEART OF MARY (YEAR C)


LUKAS 2:41-51. NGANONG SAULOGON MAN ANG KAPISTAHAN SA PUTLI NGA KASINGKASING NI MARIA HUMAN SA PANGILIN SA BALAANG KASINGKASING NI HESUS? Ang kasingkasing sa usa ka inahan konektado sa kasingkasing sa iyang anak. Kon malipay ang anak, malipay usab kaayo ang inahan. Apan kon masakitan ang anak, dili usab matukib ang kasakit nga pagabati-on sa inahan. Mao kini ang kasinatian ni Maria. Sa iyang pagka-inahan sa Anak sa Dios, nahimo siyang kabahin sa tibuok kinabuhi ni Kristo, ilabina didto sa kalbaryo diin ang iyang anak gisakit ug gipatay sa krus. Maingon nato nga si Maria mao ang pinaka-unang disipulo ni Kristo. Siya ang labing unang sumusunod ni Kristo diha sa pagpangalagad ug pagsakripisyo para sa uban. Tungod niini, angay nga pasidunggan sa Simbahan ang Kasingkasing ni Maria uban sa Kasingkasing ni Hesus.

No comments: