Saturday, June 18, 2016

SATURDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 18, 2016@Mateo 6:24-34. SAYOP BA ANG MABALAKA? Dili. Normal lamang sa usa ka tawo nga mobatig kabalaka. Apan, adunay mga tawo nga hilabihan ka mabalak-on, ug kini ang dili maayo. Ang kabalaka dili makasulbad sa problema; makadugang hinoon niini. Adunay nag-ingon, "Worrying doesn't take away tomorrow's troubles; it takes away today's peace. Si Hesus nagtudlo nga dili kita angayng maguol sa kanunay tungod kay dili man kita pasagdan sa Dios. Kon giatiman niya ang mga langgam sa kahanginan ug ang mga sagbot sa yuta, unsa pa kaha kita nga iyang mga anak. Busa, sa atong pagpangitag kasulbaran sa mga suliran, mosalig usab kita sa Diosnong panabang. Matod pa sa usa ka magsusulat, "When we put our problems in God's hands, He puts His peace in our hearts."

No comments: