Monday, June 27, 2016

MONDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 27, 2016 MATEO 8:18-22. UNSA MAY ATONG MAKUHA SA PAGSUNOD KANG KRISTO? Normal sa tawo ang maniguro. Maniguro ta nga makakaon og tarong, makatulog og maayo, makatrabaho nga adunay suweldo, ug makaginansiya sa negosyo. Pero, ang pagsunod kang Kristo dili maghatag og samang kasiguroan. Pananglitan, sa pagpangalagad sa isigkatawo, wala kita maglantaw nga hatagag suweldo. Sa pagsangyaw sa Maayong Balita, kita ang una nga dili mahiluna. Ug bisan gani sa pag-ampo, walay garantiya nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Sa pagsunod kang Kristo, kini ang ang sigurado: Espiritohanong kalamboan karon ug kinabuhing walay katapusan human sa atong pagpuyo ning kalibotan. Sakto si David Platt sa pag-ingon: "The cost of discipleship is high. But the cost of non-discipleship is higher."

No comments: