Saturday, June 25, 2016

SATURDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 25, 2016 MATEO 8:5-17. ASA MAN KUTOB ANG ATONG KALOOY? Kasagaran, matarantar kita sa pag-atiman sa atong mga minahal sa kinabuhi, ilabina kon sila magkasakit. Apan dili ingon niini ang atong pagtagad nga ihatag kon ang tawo nga masakit dili sakop sa atong pamilya. Ang opisyal nga Romanhon diha sa ebanghelyo naghatag kanato og ehemplo nga angay sundon. Gikalimtan niya ang iyang dungog ug estado sa katilingban ug wala niya baliha ang kahasol sa pagduol kang Hesus aron lamang mohangyo para sa kaayohan sa iyang kabos nga sulugoon. Gawas sa dakong pagtoo, ang maong opisyal nagpakita og talagsaong gugma ug kalooy. Si Mary Ash Kay, usa ka inila nga negosyante sa Estados Unidos, nag-ingon, "If you honor and serve the people who work for you, they will honor and serve you."

No comments: