Monday, July 25, 2016

FEAST OF SAINT JOACHIM AND SAINT ANNE


MATEO 13:16-17. UNSA MAY MAKAPAHIMONG BALAAN SA MGA GINIKANAN? Si San Joaquin ug Santa Ana gipasidunggan sa Simbahan tungod kay sila, isip mga matarong nga ginikanan, maoy nagtudlo sa pagtoo ug mga balaod sa Dios ngadto sa ilang anak nga si Maria. Ang maayong pagtulon-an nga ilang nadawat gikan sa mga katigulangan ilang gipasa ngadto sa ilang anak, nga maoy nakatabang sa iyang maayong pagtubo. Kining kapistahan sa magtiayon nga balaan magpahinumdum sa mga ginikanan sa ilang papel isip magtutudlo ug ehemplo sa ilang mga anak. Katungdanan sa mga ginikanan ang pagpaila sa Dios ug ang pagtudlo sa Iyang balaod ngadto sa mga anak. Sakto ang giingon, “If we don’t teach our children to follow Christ, the world will teach them not to.”

No comments: