Sunday, July 17, 2016

MONDAY OF THE 16TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MATEO 12:38-42. KINAHANGLAN BANG ADUNAY MAHITABONG MILAGRO ARON KITA MAG-USAB SA ATONG KINABUHI? Kon adunay makita o masinati nga milagro, daghan ang mokalit la’g kabuotan, makamao nang mag-ampo, moangkon na’g sala, mawala ang ngil-ad nga batasan, ug mahimong manggihatagon. Apan ingon ba niini ang kabubut-on sa Dios? Sa ebanghelyo, wala patughi ni Hesus ang pagpangayo sa mga tawo og milagro. Nasayod siya nga dili kini ang timaan sa tinuod nga pagtoo ug gugma. Mas nindot kon higugmaon nato ang Dios dili tungod sa milagro kondili tungod kay Siya man ang atong mahigugmaong Amahan. Mas makahuloganon usab nga magbinuotan kita dili tungod sa milagro kondili tungod kay kini man ang makaayo kanato. Si Albert Einstein nag-ingon: “Don’t wait for miracles. Your whole life is a miracle.”

No comments: