Tuesday, July 5, 2016

THURSDAY OF THE 14TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

MATEO 10:7-15. NGANONG ANGAY MAN KITANG MAGMANGGIHATAGON? Si Hesus nag-ingon, “Nakadawat kamo nga walay bayad; busa, panghatag kamo nga walay bayad.” Tinuod, ang tanan natong bahandi – kwarta, talento, abilidad, trabaho, pamilya, ug mga higala – nagagikan sa Dios ug wala pabayri tungod kay kini iya mang gasa para kanato. Apan, atong hinumduman nga ang mga bahandi gihatag dili aron gamiton para sa kaugalingon lamang kondili aron itabang usab sa nanginahanglan. Dili kita mahadlok sa pagtabang tungod kay wala pay tawong napobre tungod sa pagkamatinabangon. Ang tawo nga manggihatagon mosamot kabahandianon; samtang ang tawo nga magsigi’g tigum para sakaugalingon mag-antos sa kawad-on. Adunay caption nga nag-ingon, “When you open your heart to giving, angels fly to your door.”

No comments: