Saturday, July 9, 2016

FRIDAY OF THE 14TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 10:16-21. ASA MAN MAGAGIKAN ANG KALUWASAN SA MGA MATARONG? Ang karnero usa ka matang sa mananap nga walay ikapanalipod batok sa daghang mga butang – sama sa makahilo nga sagbot, sakit, insekto, ug ilabina sa mga lobo. Ginaingon nga ang usa ka lobo pwede nga makapatay og gatosan ka mga karnero sa usa lamang ka gabii. Sa pag-ingon ni Hesus, “Sama kamo sa karnero nga gipadala ngadto sa mga lobo”, buot lamang niyang ipasabot nga ang pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibotan dili gyod sayon. Sa atong pagsaksi kang Kristo pinaagi sa pulong ug sa buhat, pwede kita nga lutoson, pasakitan, o kaha patyon. Busa, sa atong pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi, dili kita angay’ng magsalig sa kaugalingong katakos kondili sa gahum ug panabang sa Dios. Matod pa sa Salmo 37:39, “The salvation of the just comes from the Lord.”

No comments: