Wednesday, July 20, 2016

WEDNESDAY OF THE 16TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 13:1-9. KINSA MAN ANG TAWO NGA MAKAHIMO’G MGA MAAYONG BUHAT? Diha sa sambingay sa Tigpugas, atong masabtan nga ang liso - nga mao ang Pulong sa Dios - mabuhi, motubo, ug mamunga’g daghan kon kini mahagbong sa maayong yuta. Unsa man kining maayong yuta? Ang maayong yuta mao ang kasingkasing sa tawo nga andam ug mahinangpon kanunay nga modawat sa Pulong sa Dios isip pagkaon sa iyang kalag. Matag adlaw, ang maong tawo mangita’g kahigayonan nga mohilom ug mag-ampo, mobasa sa Pulong sa Dios ug mamalandong niini. Si San Agustin nag-ingon: “We speak to God when we pray. God speaks to us when we read the Bible.” Ang Pulong sa Dios adunay talagsaong gahom; ang tawo nga maminaw niini sa matag adlaw mamunga gayod og daghang maayong buhat.

No comments: