Saturday, July 9, 2016

SATURDAY OF THE 14TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 10:24-33. ANGAY BA NATONG KAHADLOKAN ANG GINOO? Adunay duha ka matang sa kahadlok. Ang una mao ang kahadlok isip pagbati sa kalisang tungod sa usa ka katalagman o kasakitan nga nahitabo, nagakahitabo, o mahitabo pa. Ug ang ikaduha mao ang kahadlok isip pagbati sa dakong pagtahod ug pagkahingangha sa gahum ug kaayo sa usa ka persona. Sa pag-ingon ni Hesus “Kahadloki ninyo ang Dios”, wala niya ipasabot nga angay kitang malisang sa Dios. Hinoon, buot niya kitang dasigon sa pagpakita og dakong respeto ug pagtahod sa Dios. Ang Dios maoy labing gamhanan; sa Iyang mga kamot anaa ang gahum sa paglaglag ug pagluwas. Ang Panultihon 9:10 nag-ingon: “The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding.”

No comments: