Saturday, July 9, 2016

MONDAY OF THE 15TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 10:34-11:1. SA UNSA MANG PAAGIHA SI KRISTO MAGDALA’G KASAMOK UG PAGBAHINBAHIN DIHA SA PAMILYA UG KATILINGBAN? Ang pagka-Kristiyano magtawag kanato sa pagbarog alang sa kamatuoran, kaangayan ug katarong. Sa pagtuman nato niini, adunay mga tawo nga mahimo natong kaaway. Mahitabo kini tungod kay aduna may mga tawo nga dili matinud-anon, bintahoso, ug mapahimuslanon. Ang mga tawong Kristohanon maoy mahimong babag sa ilang mga daotang plano ug tinguha. Pananglitan, usa ka empleyado sa munisipyo ang nahimong kaaway sa iyang mga kauban tungod kay dili siya moapil sa ilang buhat nga pagpangurakot. Kini tingali ang gipasabot ni Winston Churchhill sa iyang pag-ingon: “You have enemies? Good. That means you stood up for something, sometime in your life.”

No comments: