Thursday, July 28, 2016

FEAST OF SAINT MARTHA


JUAN 11:19-27. UNSA MAY ANGAY NATONG SUNDON KANG SANTA MARTA? Si Marta nagpakita kanato unsa ang lig-on nga pagsalig sa Dios. Nagtoo siya nga ang Ginoo motabang sa iyang igsoon nga si Lazaro ug tungod niini nagpadala siya’g mensahe: “Ang imong hinigugma nagmasakiton”. Usa kini ka hamubong pag-ampo nga iyang gipangayo kang Hesus. Ug bisan namatay na ang iyang igsoon, si Marta nagpabilin sa iyang pagsalig sa Ginoo. Siya niingon: “Kon dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Apan nasayod ako nga bisan unsay imong pangayoon sa Dios, Iya kining ihatag kanimo.” Kining pagtoo ni Marta magdasig kanatong tanan sa pagpabiling masaligon sa panabang sa Dios. Adunay nag-ingon: “Your hardest times often leads to the greatest moments of your life. Keep the faith. It will all be worth it in the end.”

No comments: