Friday, July 22, 2016

SATURDAY OF THE 16TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 13:24-30. UNSA MAN NGA PUWERSA ANG NAGHARI DIHA SA ATONG KINABUHI KARON – KATARONG BA O KADAOTAN? Usa ka titser ang nagpasabot sa mga batang estudyante kalabot niini. Matod pa niya: “Sa kasingkasing sa matag tawo adunay duha ka lobo nga kanunay’ng gabugno. Ang usa ka lobo yawan-on ug daotan – kini ang tigpasiugda og kasamok, kalaog, panag-away, pagdinumtanay, kasina, ug pagdinaotay. Ang laing lobo maayo ug matarong – kini maoy tigdasig og kalinaw, pagsinabtanay, pagpinasayloay, pagtinahoray, paghinatagay ug pagtinabangay.” Unya, usa sa mga estudyante ang nangutana: “Titser, kinsa man kaha sa duha ka lobo ang magmadaugon diha sa akong kasingkasing?” Ug ang titser nitubag: “Magdepende ra kana kon kinsa sa duha ka lobo ang kanunay nimong giatiman ug gipakaon.”

No comments: